konsul
 
Encyklopedia PWN
konsul
[łac.],
organ państwa ustanawiany w obcych państwach w celu ochrony interesów państwa wysyłającego i jego obywateli oraz popieranie rozwoju stosunków handl., gosp., kult. między państwem wysyłającym a przyjmującym.
Konsulowie dzielą się na 4 klasy: konsulowie generalni, konsulowie, wicekonsulowie i agenci konsularni, ci ostatni podlegają konsulom wyższej rangi; oprócz konsulów zaw., będących obywatelami państwa wysyłającego, istnieją konsulowie honorowi, którzy mogą być obywatelami państwa wysyłającego, państwa przyjmującego lub też państwa trzeciego; w odróżnieniu od konsulów zaw. nie otrzymują wynagrodzenia ze strony państwa powierzającego im tę misję i poza działalnością konsularną zajmują się przeważnie inną pracą zaw.; ustanowienie konsula wymaga wydania przez państwo wysyłające listów komisyjnych i udzielenia przez głowę państwa przyjmującego lub min. spraw zagr. exequatur; w państwie przyjmującym konsulowie korzystają z uprzywilejowanej sytuacji prawnej (przywileje dyplomatyczne i konsularne).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia