listy komisyjne
 
Encyklopedia PWN
listy komisyjne, listy prowizyjne, patent konsularny,
dokument stwierdzający powierzenie określonej osobie (wskazanej z imienia i nazwiska) funkcji i stanowiska szefa placówki konsularnej w państwie przyjmującym lub przy organizacji międzynar. oraz jednocześnie zaproponowanie przyjęcia danej osoby w tym charakterze państwu przyjmującemu;
listy komisyjne wystawia głowa państwa lub min. spraw zagr. państwa wysyłającego; listy komisyjne określają zasięg terytorialny kompetencji konsula oraz proponowaną jego siedzibę.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia