nietykalność
 
Encyklopedia PWN
nietykalność:
1) nietykalność osobista, jedno z podstawowych konstytucyjnych praw obywatelskich polegające na zakazie pozbawienia wolności z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem; w Polsce osoba zatrzymana w związku z podejrzeniem o popełnienie przez nią przestępstwa musi być zwolniona w ciągu 48 godzin, jeśli sąd rejonowy (na wniosek prokuratora) nie wydał postanowienia o tymczasowym aresztowaniu;
2) nietykalność poselska, zakaz zatrzymania lub innego ograniczenia wolności posła (czł. parlamentu) w czasie trwania mandatu bez zgody parlamentu;
4) nietykalność cielesna, nienaruszalność ciała człowieka; naruszenie nietykalności cielesnej jest wg prawa polskiego występkiem ściganym z oskarżenia prywatnego i obejmuje czyny, które nie powodują zmian anatomicznych ani fizjol. w organizmie ludzkim, a pozostawiają choćby nieznaczne ślady na ciele.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia