osobista

Encyklopedia PWN

niezbywalne prawa, które służyć mogą tylko ściśle określonym osobom (np. członkostwo w stowarzyszeniu).
dobra osobiste, prawa osobiste,
niematerialne (nie mające bezpośredniego odnośnika ekon.) dobra prawne ściśle związane z istnieniem i psychiką określonych ludzi.
dokumentów osobistych metoda, zw. także metodą biograficzną,
socjol. jedna z metod badań empirycznych polegająca na gromadzeniu danych i informacji o życiu społecznym utrwalonych w tzw. dokumentach osobistych, tj. dokumentach, w których opisy pewnych sytuacji społecznej zawierają również osobisty pogląd piszącego na daną sytuację społeczną.
urzędowy dokument stwierdzający tożsamość osoby fiz., → dowód tożsamości.
w Polsce dokument stwierdzający tożsamość obywatela w wieku 16–18 lat;
komputer osobisty, mikrokomputer,
inform. niewielki komputer przeznaczony dla jednego użytkownika;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia