procesy WiN
 
Encyklopedia PWN
procesy WiN,
pokazowe procesy polityczne przeciw członkom kolejnych ZG Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” oraz działaczom partii politycznych przeciwstawiających się dyktaturze partii komunistycznej, toczące się 1947–50 w Polsce;
oskarżonym stawiano fałszywe zarzuty kolaboracji z Niemcami w okresie II wojny światowej, działalności na rzecz wywiadów Wielkiej Brytanii i USA, stosowania terroru. Procesy były środkiem propagandowego zwalczania podziemia niepodległościowego, opozycji politycznej i terroryzowania społeczeństwa. Proces I ZG — 6 I–3 II 1947 w Warszawie, 1 osobę skazano na karę śmierci (M. Gołębiowski), 9 osób na kary więzienia: J. Rzepecki (8 lat), K. Leski i H. Żuk (12), L. Muzyczka i J. Rybicki (10), J. Szczurek-Cergowski (7), A. Sanojca (6), T. Jachimek (4), E. Malessa (2); proces II ZG i członków PSL — 11 VIII–10 IX 1947 w Krakowie, 8 osób skazano na karę śmierci (F. Niepokólczycki, J. Ostrafin, W. Tumanowicz, E. Strzałkowski, E. Ralski, J. Kot, W. Langner), 8 osób na kary więzienia: M. Kowalski (dożywocie), K. Buczek i W. Munich (15 lat), T. Wilczyński (12), S. Mierzwa, K. Starmach i S. Ralski (10), M. Kabat (6); proces III ZG i członków Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Polski Podziemnej — 3–27 XII 1947 w Warszawie, 2 osoby skazano na karę śmierci (W. Lipiński, W. Marszewski), 5 na kary więzienia: W. Kwieciński i H. Sosnowska (dożywocie), S. Sędziak i A. Obarski (15 lat), M. Marynowska (12); proces IV ZG — 5–14 X 1950 w Warszawie, 7 osób skazano na karę śmierci (Ł. Ciepliński, A. Lazarowicz, F. Błażej, M. Kawalec, K. Chmiel, J. Batory, J. Rzepka), 3 na kary więzienia: L. Kubik (dożywocie), J. Czarnecka (15 lat), Z. Michałowska (12).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia