Buczek Karol
 
Encyklopedia PWN
Buczek Karol, ur. 26 X 1902, Kaszów k. Krakowa, zm. 6 VII 1983, Kraków,
historyk, geograf hist., działacz polityczny;
1927–39 bibliotekarz w Bibliotece Muzeum Czartoryskich w Krakowie; od 1934 czł. SL i Koła Inteligencji Lud.; w czasie okupacji niem. czł. konspiracyjnego SL, redagował pisma „Myśl i Czyn” i „Za Pługiem”; od 1945 redaktor nacz. tygodnika „Piast”; działacz PSL, 1946–56 więziony; 1957–74 profesor Instytutu Historii PAN; organizator i kierownik 1958–74 Pracowni Słownika Hist.-Geogr. Polski Średniow.; autor m.in. Dziejów kartografii polskiej od XV do XVIII w. (1963, przekład ang. 1966 i 1987), Targów i miast na prawie polskim. Okres wczesnośredniowieczny (1964); redaktor Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu (t. 1, t. 2 cz. 1 1971).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia