Komitet Porozumiewawczy Organizacji Polski Podziemnej
 
Encyklopedia PWN
Komitet Porozumiewawczy Organizacji Polski Podziemnej (KPOPP),
konspiracyjne forum współpracy antykomunistycznych organizacji niepodległościowych, utworzone III 1946 z udziałem przedstawicieli Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (W. Kwieciński, K. Czarnecki), Stronnictwa Niezawisłości Narodowej (W. Lipiński), SN (W. Marszewski), a od lata 1946 — PPS-WRN (A. Obarski);
KPOPP koordynował polityczną działalność podziemia niepodległościowego, stanowił próbę kontynuacji funkcjonowania konspiracyjnego parlamentu Rady Jedności Narodowej (RJN); VII 1946 przygotował i przekazał do Wielkiej Brytanii Memoriał do ONZ na temat położenia Polski (uzależnienie TRJN, WP, MBP, PPR od władz ZSRR, działalność NKWD i NKGB na ziemiach polskich); 5–7 I 1947 członkowie KPOPP zostali aresztowani, a XII 1947 w procesie tzw. III ZG WiN skazani (W. Lipiński i W. Marszewski na karę śmierci, W. Kwieciński na dożywocie i A. Obarski na 15 lat więzienia).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia