Rzepecki Jan
 
Encyklopedia PWN
1914–17 w Legionach Pol.; od 1918 w WP, 1934–39 wykładowca taktyki ogólnej w Wyższej Szkole Wojennej; od 1939 w konspiracji: 1940–44 szef BIP KG ZWZ-AK, 1943–44 czł. Kierownictwa Walki Podziemnej; 1944–45 w niewoli niem.; 1945 kolejno: komendant organizacji „Nie”, Delegat Sił Zbrojnych na Kraj, prezes ZG WiN; 1945 aresztowany, 1947 w procesie I ZG WiN skazany na 8 lat więzienia, amnestionowany; 1949–55 ponownie więziony; pracownik Inst. Historii PAN; Wspomnienia i przyczynki historyczne (cz. 1–3 1956); 1995 pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia