odczyn glebowy
 
Encyklopedia PWN
odczyn glebowy,
właściwość gleby uzależniona od stosunku jonów wodorowych H+ i wodorotlenkowych OH w roztworze glebowym i fazie stałej gleby;
odczyn glebowy jest wyrażany w jednostkach pH; w praktyce za obojętne uważa się gleby o pH 6,6–7,2, kwaśne pH < 6,6, zasadowe pH > 7,2; występowanie odczynu glebowego obojętnego lub zasadowego zależy od zawartości składników zasadowych, głównie węglanu wapnia oraz jonów wapnia, magnezu i sodu; odczyn glebowy kwaśny jest spowodowany, oprócz braku wymienionych składników w glebie, obecnością jonów wodoru i glinu, a także czynnikami antropogenicznymi (kwaśne opady).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia