niezgodność
 
Encyklopedia PWN
niezgodność, dyskordancja,
geol. wzajemny stosunek stykających się ze sobą warstw skalnych (lub zespołów warstw), będący wynikiem zaburzenia ich pierwotnego, normalnego następstwa (takiego, w którym młodsze warstwy leżą równolegle i bez przerw na starszych);
w n. warstwy młodsze są oddzielone od starszych luką stratygraficzną (brakiem w profilu stratygraficznym osadów jakiegoś wieku) i na ogół mają odmienne położenie, a oddziela je od siebie powierzchnia, zw. powierzchnią niezgodności. N. erozyjna (sedymentacyjna) jest spowodowana przerwą w sedymentacji osadu (np. w wyniku wynurzenia obszaru), podczas której warstwy skalne ulegają erozji, a młodsze utwory, choć oddzielone od starszych nierówną powierzchnią erozyjną, zachowują niezmienione położenie; n. przekraczająca tworzy się przez stopniowe osadzanie się coraz młodszych utworów w coraz to dalszych miejscach na nachylonej powierzchni utworów starszego podłoża; n. kątowa powstaje, gdy osadzające się poziomo młodsze utwory przykrywają starsze, które uprzednio uległy wychyleniu i częściowo erozji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia