intersekcja
 
Encyklopedia PWN
intersekcja
[łac. inter ‘między’, sectio ‘cięcie’],
geol. obraz geom. składający się z linii stanowiących wynik przecięcia się powierzchni geol. (np. powierzchni warstw skalnych lub uskoków, granic odmiennych skał) z powierzchnią terenu lub jakąkolwiek wybraną powierzchnią leżącą w głębi Ziemi, np. powierzchnią pod utworami czwartorzędu, powierzchnią dawnej niezgodności (i. wgłębna), a nawet płaszczyzną poziomą o wybranej rzędnej (planisekcja).
I. pozwala odtworzyć kompletny przebieg granic geol. na podstawie nielicznych pomiarów położeń warstw skalnych (bieg i upad) w izolowanych odsłonięciach, co ma duże znaczenie przy konstruowaniu map geologicznych.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Intersekcja. Widoczne linie konstrukcji geometrycznej dla stropu warstwy rys. J. Babicki/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia