zgodność
 
Encyklopedia PWN
zgodność, konkordancja,
geol. wzajemny stosunek stykających się ze sobą 2 warstw skał osadowych (lub zespołów warstw) będący wynikiem ich normalnego następstwa, czyli takiego, w którym młodsze warstwy leżą równolegle i bez przerw (luka stratygraficzna) na warstwach starszych;
jest wynikiem sedymentacji nie zakłóconej przez procesy erozji lub ruchy tektoniczne; przeciwieństwo niezgodności.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia