formacja
 
Encyklopedia PWN
formacja
[łac. formatio ‘ukształtowanie’],
geol. podstawowa jednostka litostratygraficzna;
stanowią ją skały różniące się cechami litologicznymi od skał leżących powyżej i poniżej; jest częścią grupy, może być podzielona na ogniwa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia