erozyjna

Encyklopedia PWN

obróbka materiałów za pomocą narzędzi nieskrawających, wykorzystująca zjawisko erozji.
geol. najniższy poziom terenu, do którego może teoretycznie dotrzeć erozja na danym obszarze;
hydrol. naturalny zbiornik śródlądowy, stanowiący wypełnione wodą zagłębienie terenu (misa lub czasza jeziorna), o brzegach ukształtowanych pod wpływem falowania i prądów wodnych, charakteryzujący się powolną wymianą wody.
niezgodność, dyskordancja,
geol. wzajemny stosunek stykających się ze sobą warstw skalnych (lub zespołów warstw), będący wynikiem zaburzenia ich pierwotnego, normalnego następstwa (takiego, w którym młodsze warstwy leżą równolegle i bez przerw na starszych);
taras
[fr. < łac.],
terasa,
geol. płaski stopień w dolinie rzecznej lub na brzegu morza (albo jeziora).
Bałkański, Półwysep, bułg. Bałkạnski połuọstrow, serb. i chorw. Balkansko poluostrvo, Balkanski poluotok,
półwysep w południowo-wschodniej Europie, między morzami: Śródziemnym i Czarnym, od Azji Mniejszej oddzielony cieśninami: Dardanele i Bosfor oraz morzem Marmara;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia