metrum
 
Encyklopedia PWN
metrum
[łac. < gr.],
muz. zasada porządkowania przebiegu dźwięków w utworze pod względem ich wartości rytmicznej (tzn. relatywnego czasu trwania) i rozkładu akcentów w obrębie taktu;
wyróżnia się m. proste: dwu- i trójdzielne, tzn. o 2 lub 3 jednostkach rytmicznych, z których pierwsza jest akcentowana, np. 2 ćwierćnuty = 2/4, 3 ósemki = 3/8, oraz m. złożone: jednorodne i mieszane, tzn. powstałe z prostych jednakowych (np. 6/8 = 3/8 + 3/8 lub 4/4 = 2/4 + 2/4) i różnych (np. 5/4 = 3/4 + 2/4), z akcentowanymi pierwszymi jednostkami metrum składowych; w muzyce współcz. stosuje się niekiedy tzw. m. zmienne (po raz pierwszy w twórczości B. Blachera), polegające na szeregowaniu różnych m. wg ustalonego wzorca liczbowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia