luminescencja
 
Encyklopedia PWN
luminescencja
[łac. lumen ‘światło’],
jarzenie,
emisja promieniowania elektromagnetycznego w zakresie nadfioletu, widzialnym i podczerwieni przez atomy lub cząsteczki podczas przejścia ze stanu wzbudzonego do stanu o niższej energii (np. podstawowego), gdy wzbudzenie jest wywołane innymi przyczynami niż podniesienie temperatury źródła promieniowania;
także promieniowanie emitowane w procesie luminescencji; zależnie od sposobu wzbudzania rozróżnia się wiele rodzajów luminescencji, np. fotoluminescencję, wzbudzaną w wyniku pochłaniania światła, katodoluminescencję lub elektronoluminescencję — wzbudzaną wskutek bombardowania strumieniem elektronów, sonoluminescencję — działania ultradźwięków, elektroluminescencję — działania pola elektrycznego, tryboluminescencję — działania czynników mechanicznych, chemiluminescencję — zachodzenia reakcji chemicznych (np. świecenie fosforu spowodowane jego powolnym utlenianiem się).
Luminescencja gazów jest wykorzystywana w lampach jarzeniowych, a luminescencja luminoforów w lampach luminescencyjnych i lampach kineskopowych; ponadto zdolność wielu substancji do luminescencji wykorzystuje się w analizie chemicznej (m.in. w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym), przemyśle elektronicznym (wyświetlacze), w laserach barwnikowych, a także przy detekcji promieniowania (pozwala na przetworzenie niewidzialnego promieniowania na promieniowanie widzialne).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia