homeostatyczne zachowania
 
Encyklopedia PWN
homeostatyczne zachowania,
biol. działania samozachowawcze zapewniające przebywanie we właściwym środowisku, których celem jest zachowanie homeostazy ustrojowej.
Są to np. kinezy, taksje, zachowania popędowe i instynktowe związane z podstawowymi czynnościami życiowymi organizmów (np. zachowania pokarmowe, oddechowe, odpoczynku i snu, pielęgnacji ciała i leczn., oraz zachowania związane z ochroną bierną i czynną zwierząt).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia