mieszkalna strefa
 
Encyklopedia PWN
mieszkalna strefa,
zool. obszar otaczający miejsce, w którym zwierzę mieszka przez dłuższy czas samo lub w parze, w okresie wylęgu i wychowu młodych i w którym spędza większość czasu w danym sezonie;
strefa mieszkalna jest istotnym składnikiem systemu przestrzenno-czasowego zwierzęcia, obejmującym schronienia drugorzędne (refugia), kąciki toaletowe, miejsca oddawania moczu i kału oraz łączące je drogi, natomiast wodopój i obszar łowiecki zwykle znajdują się poza nią; jeśli zwierzę jest przywiązane do strefy mieszkalnej i może jej bronić przed osobnikami tego samego gat., nazywa się to filopatrycznością, a strefa mieszkalna jest w danym przypadku jednocześnie terytorium mieszkalnym (terytorializm).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia