filopatrycznością

Encyklopedia PWN

filopatryczność, filopatria,
biol. charakterystyczna dla danego gatunku zwierząt (stąd zwanych filopatrycznymi) tendencja osobników do przebywania i powrotu do miejsca pochodzenia lub do miejsca zamieszkania;
zool. obszar otaczający miejsce, w którym zwierzę mieszka przez dłuższy czas samo lub w parze, w okresie wylęgu i wychowu młodych i w którym spędza większość czasu w danym sezonie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia