hadisy
 
Encyklopedia PWN
hadisy,
w teologii muzułmańskiej i szari’acie opowieści o życiu proroka Mahometa i przekazy jego wypowiedzi stanowiące podstawę tradycji (sunna);
są one, obok Koranu, najważniejszym źródłem religii muzułm.; zostały zebrane, sprawdzone pod względem stopnia wiarygodności i spisane w IX w., najwybitniejszymi tradycjonistami byli Al-Buchari i Muslim; obecnie w świecie muzułm. zbiory autorstwa tych uczonych są najbardziej rozpowszechnione, choć istnieje jeszcze kilka innych, również kanonicznych zbiorów, wśród których wspomniane księgi oraz zbiory Ibn Madży, As-Sujutiego, At-Tirmiziego i As-Sidżistaniego tworzą 6 ksiąg tradycji islamu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia