egzogamia
 
Encyklopedia PWN
egzogamia
[gr. éxō ‘na zewnątrz’, gaméō ‘zawieram małżeństwo’],
nakaz zawierania małżeństw poza własną grupą (najczęściej krewniaczą),
wynikający z rozszerzenia zakazu kazirodztwa na wszystkich współrodowców i prowadzący wśród ludów o strukturze rodowo-plemiennej do systematycznej wymiany kobiet między tymi samymi egzogamicznymi grupami, co silnie integruje więzami powinowactwa większą, zwykle endogamiczną społeczność.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia