dział wodny
 
Encyklopedia PWN
oddziela obszary odwadniane przez różne systemy rzeczne (lub ich części), morza i oceany; ukształtowanie terenu stanowi podstawę wyznaczania powierzchniowego dz.w.; może to być dz.w. wyraźny, biegnący wzdłuż grzbietów najwyższych wzniesień, lub dz.w. niepewny, prowadzący przez obszary płaskie, o zmiennych kierunkach spływu wód (bifurkacja rzeki) lub przez obszary bezodpływowe; kierunek wpływu wód podziemnych określa przebieg podziemnego dz.w.; odpowiednio do rzędu dorzecza rozróżnia się dz.w. I, II itd. n-tego rzędu; dz.w. oddzielający zlewiska bywa nazywany kontynentalnym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia