hydrologia
 
Encyklopedia PWN
hydrologia
[gr. hýdōr ‘woda’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o wodach występujących w przyrodzie.
W szerokim pojęciu przedmiotem jej badań jest hydrosfera, przyjęto jednak traktować hydrologię jako naukę o wodach lądowych (badaniem wód morskich zajmuje się oceanologia); głównym przedmiotem badań hydrologii jest krążenie wody w przyrodzie (cykl hydrologiczny), z uwzględnieniem jej właściwości fizycznych i chemicznych (hydrochemia). Hydrologia dzieli się na: hydrometeorologię (hydrologię atmosfery, traktowana również jako gałąź meteorologii), zajmującą się m.in. opadami i osadami atmosferycznymi, potamologię (hydrologię wód płynących), limnologię (hydrologię wód stojących) — obie stanowią również gałęzie hydrobiologii, glacjologię (wraz z kriologią) oraz geohydrologię (nauka o wodach gruntowych); nauką o wodach podziemnych w ogóle jest hydrogeologia; podstawę empiryczną hydrologii stanowi hydrometria. Zbieraniem materiałów pomiarowo-obserwacyjnych, ich publikowaniem oraz badaniami hydrolog. zajmują się państwowe służby hydrologiczne (w Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia