młaka
 
Encyklopedia PWN
młaka,
hydrol. powierzchniowy, rozlewny wypływ wody podziemnej, zatorfiony lub zabagniony, mający na ogół odpływ;
występuje na obszarach płaskich, na których wysączająca się woda gruntowa nie może swobodnie odpłynąć; nasyca warstwę przypowierzchniową lub zwietrzelinę, powodując zabagnienie terenu i rozwój roślinności bagiennej; odpływ z m., o ile zachodzi, przybiera postać cieku dopiero w pewnej odległości od miejsca wypływu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia