hydrografia
 
Encyklopedia PWN
hydrografia
[gr.],
dział geografii fiz. traktujacy wody jako element środowiska geograficznego;
w procesie rozwoju nauk fizycznogeogr. h. stała się odrębną nauką (hydrologia); obecnie przedmiotem jej badań jest rejestracja wód na Ziemi (kartowanie i mapy hydrograf.); nazwa h. jest stosowana także na określenie wojsk. służby mor. (Biuro Hydrograf. Marynarki Wojennej) w odniesieniu do opracowywanych przez nią tzw. locji na potrzeby żeglugi morskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia