dorzecze
 
Encyklopedia PWN
dorzecze,
hydrol. obszar odwadniany przez jeden system rzeczny składający się z rzeki gł. z dopływami;
d. rzeki gł. składa się z d. poszczególnych dopływów wraz z dopływami różnego rzędu (zlewni) oraz z powierzchni przyrzeczy rzeki gł.; d. rzeki gł. (odprowadzającej wodę wprost do morza) jest d. I rzędu, d. każdego dopływu rzeki gł. — d. II rzędu, itd., aż do d. n-tego rzędu; granicą d. jest dział wodny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia