bifurkacja
 
Encyklopedia PWN
bifurkacja
[łac. bifurcus ‘widlasty’, ‘rozdwojony’],
hydrol. zjawisko odpływu wód lądowych do różnych dorzeczy;
na powstanie b.rz. wpływają stan wody i czynniki meteorol. (siła i kierunek wiatru, nagły przybór wód opadowych, gwałtowne topnienie śniegu); b.rz. występuje na terenach płaskich, przeważnie zabagnionych, przy bardzo małym spadku rzeki (Casiquiare, Obra).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia