zlewnia
 
Encyklopedia PWN
zlewnia,
hydrol. obszar, z którego wody spływają do jednego wspólnego odbiornika (rzeki, jeziora, bagna);
gdy z. obejmuje cały system rzeczny (tj. rzekę gł. i jej dopływy), pojęcie z. jest równoważne z pojęciem dorzecza; w związku z występującymi czasem różnicami między obszarem spływu powierzchniowego i podziemnego rozróżnia się, zależnie od formy odpływu, z. powierzchniową (topograf., zależną od ukształtowania terenu) i z. podziemną (hydrogeol., związaną z budową geol.); granicę z. stanowi dział wodny; z. jest podstawową jednostką hydrologiczną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia