kriologia
 
Encyklopedia PWN
kriologia
[gr.krýos ‘mróz’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
hydrol. nauka o lodzie naturalnym występującym w kriosferze, tj. części hydrosfery, która obejmuje wody w postaci nie zanikającego lodu lodowcowego, mor. i gruntowego;
podstawy rozwoju k. dał pol. polarnik A.B. Dobrowolski w dziele Historia naturalna lodu (1923).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia