dynamika gazów
 
Encyklopedia PWN
dynamika gazów, gazodynamika,
dział mechaniki płynów zajmujący się przepływami gazu z dużymi prędkościami;
dla takich przepływów konieczne jest uwzględnienie ściśliwości gazu i procesów termodynamicznych w nich zachodzących; dynamika gazów bada: przepływ gazu w turbinach, sprężarkach, silnikach odrzutowych, zjawiska występujące podczas ruchu ciał stałych w gazach z dużymi prędkościami, a także wybuchy; w dynamice gazów podstawowym parametrem przepływu jest liczba Macha; w zakres dynamiki gazów wchodzą przepływy poddźwiękowe z 0,3 < M < 1, przepływy okołodźwiękowe (M nieco mniejsze lub większe od 1) i naddźwiękowe (M > 1). Charakter przepływów naddźwiękowych różni się w sposób istotny od poddźwiękowych — mogą w nich występować silne nieciągłości przepływu w postaci fal uderzeniowych. W związku z rozwojem techniki lotn. i rakietowej oraz astronautyki rozwinęła się dynamika gazów rzeczywistych, badająca zjawiska zachodzące w gazach w pobliżu powierzchni ciał opływanych z uwzględnieniem zmian fiz. i chem. (reakcje chem., dysocjacja, rekombinacja, jonizacja, ablacja itp.), a także dynamika gazów rozrzedzonych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia