Macha liczba
 
Encyklopedia PWN
Ma = v/a, gdzie v — prędkość przepływu, a — prędkość dźwięku w płynie (będąca miarą ściśliwości płynu); kryterium podziału przepływów na poddźwiękowe (Ma < 1) i naddźwiękowe (Ma > 1).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia