budowla wodna
 
Encyklopedia PWN
budowla wodna,
budowla, której zadaniem jest ochrona przed szkodami wywołanymi przez żywioł wodny i wyzyskanie zasobów wód;
rozróżnia się śródlądowe b.w.: regulacyjne, piętrzące, upustowe; także m.in.: siłownie i elektrownie wodne, śluzy, porty wodne i kanały śródlądowe, falochrony; b.w. morskie to porty mor., nabrzeża, kanały mor., falochrony i in.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia