stopień wodny
 
Encyklopedia PWN
stopień wodny, hydrowęzeł,
bud. w inżynierii wodnej obiekt budowlany na rzece składający się z piętrzącej budowli wodnej z upustami, służący piętrzeniu i retencjonowaniu wody (kaskada);
w skład s.w. mogą wchodzić elektrownie wodne; rzeka zabudowana w sposób ciągły s.w. jest zw. rzeką zestopniowaną, a jeśli istnieją na rzece śluzy — rzeką skanalizowaną (kanalizacja rzeki); s.w. powinny mieć przepławki dla ryb; przykładem rzeki zestopniowanej jest Soła (s.w.: Tresna, Porąbka, Czaniec).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Dunaj, stopień wodny Gabčíkovo/Čunovofot. M. Więckowski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia