kanalizacja rzeki
 
Encyklopedia PWN
kanalizacja rzeki,
kompleksowe zagospodarowanie biegu rzeki przez budowę stopni wodnych wyposażonych w śluzy, co umożliwia stworzenie na skanalizowanym odcinku rzeki dogodnych warunków żeglugi — podobnych do istniejących na kanałach żeglownych;
żegluga na rzekach skanalizowanych jest przerywana tylko ze względu na znaczne wezbranie wody (zagrożenie powodzią) lub pokrycie lodem; kanalizację poprzedza regulacja rzeki. W Europie jest skanalizowany np. Dunaj na terenie Austrii i Niemiec; w Polsce skanalizowana jest m.in.: Odra na odcinku Koźle–Brzeg Dolny (187 km, 23 stopnie), Wisła na odcinku Dwory–Przewóz (88 km, 6 stopni), Noteć na odcinku Nakło–Krzyż Wielkopolski (134 km, 15 stopni); nowoczesna regulacja i k.rz. zapobiega w znacznym stopniu powodziom.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia