upust
 
Encyklopedia PWN
upust,
techn. w inżynierii wodnej wszystkie urządzenia służące do przepuszczania wody spiętrzonej w zbiornikach wodnych;
do u. zalicza się: przelewy, spusty, lewary (rury w kształcie odwróconej litery U, do przelewania wody między zbiornikami), mnichy oraz przepusty z zamknięciami; u. może być elementem budowli piętrzącej (zapory) lub budowlą upustową (jaz, blok upustowy zapory ziemnej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia