budowla
 
Encyklopedia PWN
budowla:
1) nieruchome, trwale połączone z gruntem dzieło rąk ludzkich; budowle związane z gospodarką wodną i wyzyskaniem zasobów wodnych oraz z ochroną przed szkodami, wywołanymi przez żywioł wodny, nazywa się budowlami wodnymi, w przeciwieństwie do budowli o wszelkim innym przeznaczeniu, zwanych budowlami lądowymi. Zależnie od położenia w stosunku do powierzchni gruntu, budowle lądowe dzieli się na nadziemne (budynki, mosty, linie elektroenerg., parkany itp.), naziemne (drogi kołowe i kol., ulice) i podziemne (tunele).
2) Każdy obiekt budowlany (np. most, zapora, droga, kanał) nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury (definicja wg pol. prawa budowlanego — ustawa z 1994); do obiektów małej architektury są zaliczane np.: kapliczki, pomniki, fontanny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia