budynek
 
Encyklopedia PWN
budynek,
obiekt budowlany nadziemny odgradzający od wpływów zewn., zwłaszcza atmosferycznych, określoną przestrzeń użytkowaną przez człowieka (lub przeznaczoną do chowu zwierząt) za pomocą przegród budowlanych (ściany, przekrycie);
szczególnej konstrukcji wymagają b. bardzo wysokie (budowla wysoka).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia