filtracja
 
Encyklopedia PWN
filtracja
[łac.],
filtrowanie,
techn., chem. proces mech. rozdzielania układów niejednorodnych — zawiesin cząstek stałych w cieczach oraz aerozoli (cząstek ciała stałego lub cieczy rozproszonych w gazie), polegający na oddzieleniu fazy rozproszonej (cząstek) od fazy ciągłej (cieczy lub gazu) podczas przepływu przez porowatą przegrodę filtracyjną.
F. aerozoli jest jedną z metod odpylania gazów. F. zawiesin zawierających małe ilości ciała stałego (poniżej 0,1% objętości) jest zw. klarowaniem. Podczas przepływu przez przegrodę filtracyjną cząstki osadzają się na powierzchni bądź w porach przegrody, a oczyszczony płyn — filtrat (przesącz, ciecz klarowna) jest odbierany po drugiej stronie przegrody. Jako przegrody filtracyjne są stosowane: drobne siatki metal., warstwy żwiru, węgla, koksu, piasku, tkaniny filtracyjne, bibuła filtracyjna, membrany pochodzenia org. (np. polimerowe) lub nieorg. (np. spieki); w zależności od rodzaju filtrowanych cząstek filtrowanie dzieli się na: zwykłe (cząstki większe niż 10 µm), mikrofiltrowanie (0,1–10 µm), ultrafiltrowanie (0,05–0,1 µm) i odwróconą osmozę (0,05–2 · 10–4 µm).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia