port wodny
 
Encyklopedia PWN
port wodny,
przystań (węzeł transportowy) będąca miejscem przeładunku towarów i osób między różnymi środkami transportu, z których co najmniej jeden jest statkiem wodnym;
obejmuje akweny i tereny wyposażone zwykle w nabrzeża i urządzenia techniczne umożliwiające zacumowanie statku, przemieszczanie ładunków i pasażerów oraz ich obsługę, a także obszary, na których są zlokalizowane przedsiębiorstwa i instytucje pracujące na rzecz korzystających z usług portu (również świadczące usługi mieszkaniowe). Porty wodne dzieli się na śródlądowe (rzeczne lub jeziorowe), morskie oraz mieszane (rzeczno-morskie). Pod względem przeznaczenia rozróżnia się porty wodne: wojenne, handlowe, rybackie i jachtowe, zwane też marinami. Zaopatrywanie statków w paliwo następuje w stacjach bunkrowych. Wielkie porty handlowe są zwykle wielofunkcyjne — mają wydzielone obszary o określonym przeznaczeniu. Porty wodne dzieli się na akwen (obszar wodny) i obszar lądowy. Do akwenu należą: baseny portowe otoczone nadbrzeżami przeładunkowymi, kanały portowe służące do komunikacji wewnątrz portu, awanport (przedporcie), czyli obszerne baseny przy wejściu osłonięte falochronami, służące w okresie burzliwym za miejsce schronienia statku, oraz reda (przedmorze), tj. obszar wody poza falochronami, gdzie kotwiczą statki oczekujące na wejście do portu wodnego. Porty rzeczne, rzeczno-morskie oraz morskie w ujściach rzek są budowane jako baseny ustawione skośnie do rzeki. Małe porty rzeczne budowane są jako zagospodarowanie nadbrzeża wzdłuż brzegu rzeki. Do obszaru lądowego portu wodnego należą: mola, pirsy obudowane nadbrzeżami oraz torowiska i stacje kolejowe, magazyny, warsztaty naprawczo-remontowe, zakłady przemysłowe, budynki administracji portu wodnego oraz urządzenia sygnalizacyjne. Większe porty wodne mają własny tabor pływający: holowniki, statki pilotowe, żurawie pływające, barki itp.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia