nabrzeże
 
Encyklopedia PWN
nabrzeże:
1) zagospodarowany brzeg (rzeki, jeziora, morza) w porcie wodnym lub mieście; dostosowany do przyjmowania statków towarowych i pasażerskich oraz wykonywania związanych z tym czynności (przeładunku towarów, odprawiania pasażerów itp.); nabrzeże jest zwykle wyposażone w urządzenia przeładunkowe, drogi, tory kol., dworce, magazyny, place składowe itp.; może pełnić również funkcję ulicy i służyć celom komunik. lub spacerowym (bulwar);
2) rodzaj pomostu, budowla ograniczająca od strony wody obszar nadbrzeżny — portowy lub miejski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia