biblistyka
 
Encyklopedia PWN
biblistyka,
zespół dyscyplin naukowych służących poprawnemu odczytaniu Biblii.
Studia nad Biblią jako całością określa się jako wstęp ogólny do Pisma Świętego: obejmuje on studia nad Biblią jako księgą religijną, hermeneutykę biblijną (zasady interpretacji), a także historię egzegezy. Badanie treści poszczególnych ksiąg i tekstów określa się jako egzegezę biblijną; treścią teologiczną zajmuje się teologia biblijna; jako nauki pomocnicze biblistyki służą filologia (hebrajska, aramejska, grecka i innej), historia starożytna (z chronologią), archeologia biblijna, historia religii, a w pewnej mierze także socjologia i krytyka literacka. Biblistyka jest powiązana z teologią, która korzysta z jej wyników, a zarazem inspiruje zainteresowanie Biblią; bibliści są też często teologami, opierając się na swoich badaniach podejmują kwestie teologiczne. Biblistyka jest częścią programu badań i wykładów na wydziałach teologicznych, istnieją też wyspecjalizowane instytuty, wydziały i uczelnie biblistyczne (np. Biblicum); główne specjalizacje w ramach biblistyki uniwersyteckiej to filologia biblijna, egzegeza Starego Testamentu, egzegeza Nowego Testamentu, teologia biblijna, archeologia biblijna.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia