historia źródeł
 
Encyklopedia PWN
historia źródeł, niem. Quellengeschichte,
w egzegezie bibl. krytyka źródeł, element badań nad historią powstania tekstu;
dotyczy relacji księgi bibl. do jej źródeł pisanych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia