Biblicum
 
Encyklopedia PWN
Biblicum, Papieski Instytut Biblijny, Pontificium Institutum Biblicum,
wyższa uczelnia kośc. typu uniwersyteckiego, kształcąca specjalistów z zakresu wszystkich dziedzin biblistyki;
zał. 1909 przez papieża Piusa X; 1928 połączony z Inst. Orientalistycznym i rzym. Uniw. Gregoriańskim; wydaje m.in. czasopisma: „Biblica”, „Studia Papyrologica” oraz serie «Biblica et Orientalia», «Analecta Orientalia» i «Analecta Biblica»; filia jerozolimska Biblicum prowadzi prace wykopaliskowe na Bliskim Wschodzie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia