Watykan. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Watykan. Nauka.
Najważniejszą instytucją naukową w Watykanie jest Papieska Akademia Nauk (założona 1603, zreorganizowana 1936); ma 80 członków powoływanych przez papieża spośród wybitnych uczonych z całego świata (głównie przedstawicieli nauk matematyczno-przyrodniczych); nie prowadzi własnych badań naukowych, jest organem opiniodawczym papieża w sprawach nauki; z nieteologicznych instytucji naukowych Watykanu najbardziej znane są: biblioteka (Bibliotheca Apostolica Vaticana), Pinacoteca Vaticana (założona 1932, Muzea Watykańskie) i Watykańskie Muzeum Historyczne (założone 1973); pod egidą Watykanu działa 5 uniwersytetów: Papieski Uniwersytet Gregoriański (Gregorianum, założony 1553), Papieski Uniwersytet Laterański (założony 1824), Papieski Uniwersytet Św. Tomasza z Akwinu (Angelicum, założony 1909), Papieski Uniwersytet Urbana (założony 1627), Papieski Uniwersytet Salezjański (założony 1940), 7 kolegiów teologicznych, 5 instytutów studyjno-badawczych, m.in. największy ośrodek studiów biblijnych Papieski Instytut Biblijny (Biblicum, założy 1909).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia