Watykan. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Watykan. Ustrój polityczny.
Watykan jest monarchią teokratyczną. Papieża, sprawującego najwyższą władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, wybiera dożywotnio, na konklawe, Kolegium Kardynałów (z reguły spośród swojego grona). Kardynałów mianuje papież. Zgodnie z konstytucją apostolską Pastor Bonus (1988) w kierowaniu Kościołem wspomaga papieża Kuria Rzymska, która — wraz z osobą samego papieża i wszystkimi swymi urzędami — stanowi rząd Watykanu i zarazem centralną władzę Kościoła katolickiego, zwaną Stolicą Apostolską. Funkcję premiera Watykanu pełni sekretarz stanu, który kieruje pracami Sekretariatu Stanu. Sekretariat składa się z 2 sekcji: Pierwsza Sekcja (spraw ogólnych) służy papieżowi pomocą w codziennych obowiązkach; Druga Sekcja (stosunków z państwami) zajmuje się cywilnymi stosunkami zagranicznymi Watykanu (funkcja jej sekretarza odpowiada stanowisku ministra spraw zagranicznych).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia