Bibliotheca Apostolica Vaticana
 
Encyklopedia PWN
Bibliotheca Apostolica Vaticana w Rzymie, wł. Biblioteca Apostolica Vaticana, Biblioteca Pontificia, Biblioteka Watykańska,
najważniejsza biblioteka kośc.; zawiera zbiory rel. i świeckie — jedne z najcenniejszych na świecie;
kilkakrotnie przemieszczana (Rzym, Lateran, Awinion), od XV w. w Pałacu Watykańskim; zorganizowana 1475, 1911–18 modernizowana przez A. Rattiego; obsługuje instytucje kośc. i środowiska nauk.; w jej zbiorach jedne z najbogatszych w świecie kolekcje rękopisów (72 tys. jednostek bibliotecznych) i autografów (ok. 100 tys.), cenne spuścizny, m.in. królowej szwedz. Krystyny, Borghesów, Barberinich, Chigich, Rossich; wydaje m.in. katalogi zbiorów specjalnych, reprodukcje cimeliów, od 1900 „Studi et Testi”; przy Bibliotheca Apostolica Vaticana działają 3 muzea; 1998 zbiory, bogate w cymelia, liczyły ok. 1,1 mln wol., 2 tys. tytułów czasopism bieżących, 8,3 tys. inkunabułów, 20 tys. map, 70 tys. jednostek archiwalnych, 100 tys. rycin i rysunków, 330 tys. numizmatów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia