Papieski Uniwersytet Gregoriański
 
Encyklopedia PWN
Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie, Gregorianum, Pontificia Universitas Gregoriana,
najstarsza i jedna z największych wyższych uczelni watykańskich,
zał. 1552 przez św. I. Loyolę oraz F. Borgię jako Collegium Romanum; 1582 zreorganizowany przez papieża Grzegorza XIII (od jego imienia zw. Gregorianum); przekształcony w międzynar. instytut studiów eklezjalnych, kierowany przez zakon jezuitów; ma 12 wydziałów, prowadzi studia podyplomowe i doktoranckie; wykłady odbywają się w 6 językach; 2003 kształcił ponad 4 tys. studentów; przy Gregorianum działają 2 autonomiczne kolegia: Pontificium Institutum Biblicum (zał. 1909) i Pontificium Institutum Orientalium (zał. 1917) oraz 18 afiliowanych instytutów studiów wyższych w różnych częściach świata.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia