Tajlandia. Polityka społeczna
 
Encyklopedia PWN
Tajlandia. Polityka społeczna.
Polityka społ. w Tajlandii leży w gestii Dep. Dobrobytu Publicznego i obejmuje zabezpieczenie społ., ochronę zdrowia i politykę oświatową. Zabezpieczeniem społecznym są objęte rodziny, kobiety i dzieci pozbawione środków do życia, ludzie starzy, niepełnosprawni, a specjalnym programem pomocy i rozwoju — ludność zamieszkująca górskie tereny Tajlandii; 1997 powołano Rządowy Fundusz Emerytalny; nakłady na zabezpieczenie społ. 1999/2000 stanowiły 4,4% wydatków budżetowych. Opieka zdrowotna. W latach 80. i 90. nastąpił gwałtowny przyrost prywatnych placówek szpitalnych. W 1997 było 1301 szpitali (132 405 łóżek) i kilka tys. klinik. Nakłady na ochronę zdrowia 1999/2000 stanowiły 7,3% wydatków budżetowych. Polityka oświatowa. Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci między 6. i 15. rokiem życia; szkoła elementarna jest 2-stopniowa, a nauka w niej trwa 6 lat; po jej ukończeniu można kontynuować kształcenie w 6-letniej dwustopniowej szkole średniej ogólnokształcącej, 6-letniej szkole muzyki i sztuki dram. lub w szkole o profilu zawodowym. Nakłady na oświatę 2003 stanowiły 3,6% produktu krajowego brutto.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia