Tajlandia. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Tajlandia. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucja z 1997 Tajlandia jest monarchią. Król jest głową państwa i zwierzchnikiem sił zbrojnych. Organ doradczy panującego tworzy powoływana przez niego 18-osobowa Tajna Rada. Władza ustawodawcza należy do wybieranego w wyborach powszechnych 2-izbowego Zgromadzenia Narodowego: 500-osobowa Izba Reprezentantów jest wybierana na 4-letnią kadencję (projekty ustaw wymagają podpisu króla), 200-osobowy Senat jest wybierany na 6 lat. Władza wykonawcza należy do gabinetu z premierem na czele, którego (musi mieć poparcie co najmniej połowy członków Izby Reprezentantów); premiera i ministrów mianuje król.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia