Tajlandia. Nauka
 
Encyklopedia PWN
Tajlandia. Nauka.
Najwyższymi instytucjami nauk. w Tajlandii są: Inst. Król. (zał. 1933), Król. Tow. Syjamu w Bangkoku (zał. 1904) oraz Tajlandzkie Tow. Nauk.-Przyr. przy uniw. w Bangkoku (zał. 1948); w Bangkoku ma swoją siedzibę Regionalne Biuro UNESCO do spraw Południowej Azji i Pacyfiku; badaniami nauk. w Tajlandii kieruje agencja rządowa — Tajlandzki Inst. Badań Nauk. i Techn. w Bangkoku (zał. 1963) dysponujący kilkunastu instytutami i centrami nauk.-badawczymi. W Tajlandii działają 22 uniw. państw. (najstarszy i największy Chulalongkorn w Bangkoku, zał. 1917), 3 uniw. prywatne, 4 państw. politechniki i prywatny Azjat. Inst. Technol., 3 akad. roln. i kilkanaście wyższych szkół zawodowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia